Aktuality

Akademické koordinační středisko slaví 25 let

Při příležitosti 25. výročí ACC se Technické univerzitě v Liberci sešli zástupci partnerských institucí v Akademickém koordinačním středisku (ACC) a další hosté. Pozvání přijala kromě starosty Žitavy Thomase Zenkera konzulka ČR v Drážďanech Eva Reinöhlová. 

Více na TUNI 

ACC slaví 25 let (1)
ACC slaví 25 let (2)
ACC slaví 25 let (3)
ACC slaví 25 let (4)
Hosty přivítali Soňa Jandová, vedle ní Jiří Kraft a Helena Neumannová, koordinátorka ACC za českou stranu
Konzulka Eva Reinöhlová
Prezidentka ACC Elżbieta Sobczak
Primátor Žitavy Thomas Zenker
Prorektor Kraft předává prezidentství ACC děkance Sobczakové
sken jmenování Sobczak

YOUNG SCIENTIST 2017 - mezinárodní konference studentů a doktorandů vysokých škol v Euroregionu Nisa

program-konferencji-11

P1080813
P1080814
P1080815
P1080816
P1080819
P1080820
P1080821
P1080823
P1080824
P1080826
nsmail-28
nsmail-29
nsmail-30

Projekt - Spolupráce vysokých škol pro udržitelný rozvoj česko-polského příhraničí

Cílem projektu je senzibilizovat studenty obou partnerských institucí především pro regionální otázky zaměřené na oblast podnikatelských aktivit v příhraničních oblastech. V rámci společného workshopu a exkurzí do zemědělských podniků resp. soukromých farem a malých firem poznají studenti ekonomické a kulturně-společenské prostředí dotačního území. V rámci těchto setkávání bude mimo jiné zdůrazněn význam propagace regionálních výrobků, rodinného podnikání a zakládání malých rodinných farem

Doba trvání projektu: 1. 10. 2016 - 31. 7. 2017
Webová stránka: http://spolupracevs.tul.cz 

Pozvánka na Workchop

10
11
12
13
14
16
17
18
2
3
4
5
6
7
8
9
P1080604
P1080605
P1080609
P1080610
P1080616
x

(c) ACC - Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa
Nysa Fond mikroprojektů v rámci OPPS 2007-2013 Cíl 3 (ČR-Polsko) v Euroregionu Nisa CZ.3.22/3.3.01/09.01212