ACC

Akademické koordinační středisko (Academic Coordination Centre - ACC) vzniklo v roce 1991 za účelem koordinace vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti pedagogických a odborných pracovníků vysokých škol, které působí v oblasti česko-německo-polského příhraničního území, v Euroregionu Nisa.

Partnerské vysoké školy sdružené v ACC:

Hlavní cíle

Činnost Akademického koordinačního střediska (ACC) je zaměřena na podporu evropského vysokoškolského vzdělávání v duchu závěrů Boloňské deklarace a především pak na koordinaci mezinárodních vědeckovýzkumných aktivit na území Euroregionu Nisa (ERN).

ACC podporuje svými aktivitami především spolupráci mezi pracovišti partnerských vysokých škol v oblasti pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti, usiluje však i o zprostředkování kontaktů v terciární sféře s institucemi mimo Euroregion Nisa.

Prostřednictvím edice mezinárodního časopisu ACC JOURNAL poskytuje platformu pro výměnu informací a zkušeností v oblasti vědy a výzkumu. Pořádáním mezinárodních studentských sympozií, odborných seminářů, workshopů a soutěží aktivizuje a motivuje tvůrčí přístup studentů k řešení výzkumných úkolů. V rámci těchto aktivit zprostředkovává transfer interkulturních a multilingválních kompetencí a podporuje mobilitu studentů a pedagogů.

Grémia (orgány, struktura)

 • Prezidium

  Prezidium je nejvyšším orgánem ACC, v jehož čele stojí prezident. Členy prezidia jsou statutární zástupci partnerských vysokých škol sdružených v ACC nebo jejich zástupci a další členové s hlasem poradním.

  Prezident

  plprof. UE dr hab. Elżbieta Sobczak | Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu | Wydział Ekonomii Zarządzania i Turystyki | elzbieta.sobczak@ue.wroc.pl 

  Viceprezident

  czdoc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. - rektor | Technická univerzita v Liberci | rektor@tul.cz  

  Člen s hlasem rozhodujícím

  czdoc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. - rektor | Technická univerzita v Liberci | rektor@tul.cz  
  deprof. Ing. Pavel Mokrý, Ph. D. -  prorektor | Trechnická univerzita v Liberci | pavel.mokry@tul.cz  
  plprof. UE dr hab. Grażyna Węgrzyn | Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii Zarządzania i Turystyki | grazyna.wegrzyn@ue.wroc.pl  
  deprof. dr hab. Marian Ursel - rektor | Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze | rektorat@kpswjg.pl 
  dedr inż. Maciej Pawłowski - děkan | Politechnika Wrocławska | maciej.pawlowski@pwr.edu.pl 
  deProf. Dr. phil. Friedrich Albrecht - rektor | Hochschule Zittau / Görlitz | rektor@hszg.de 
  deProf. Dr. habil. Thorsten Claus - ředitel | Technische Universität Dresden/IHI | direktor.ihi@tu-dresden.de 

  Člen s hlasem poradním

  dedr Piotr Gryszel - koordinátor ACC Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu | Wydział Ekonomii Zarządzania i Turystyki | piotr.gryszel@ue.wroc.pl 
  dePaedDr. Helena Neumannová, Ph.D. - koordinátorka ACC | Technická univerzita v Liberci | helena.neumannova@tul.cz  
  deTobias Schlüter - koordinátor ACC | Hochschule Zittau /Görlitz | t.schlueter@hszg.de 

 • Vědecké konzilium

  Vědecké konzilium je výkonným orgánem ACC. V čele Vědeckého konzilia je předseda, dalšími členy jsou koordinátoři jednotlivých zemí a mluvčí odborných sekcí.

  Předseda

  arProf. Ing. Lubomír Pešík, CSc. | lubomir.pesik@tul.cz | Technická univerzita v Liberci

  Koordinátoři

  ardr Franciszek Adamczuk | franciszek.adamczuk@ue.wroc.pl | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  arPaedDr. Helena Neumannová, Ph.D. | helena.neumannova@tul.cz | Technická univerzita v Liberci
  arDr.-Ing. Ernst Richter | e.richter@hs-zigr.de | Hochschule Zittau / Görlitz (FH)

  Členové sekce - Životní prostředí

  arProf. Dr.-Ing. Jürgen Schönherr (Vedoucí sekce) | j.schoenherr@hs-zigr.de | Hochschule Zittau / Görlitz
  ardr Sabina Zaremba – Warnke | s.zw@op.pl | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  Členové sekce - Ekonomie

  ardr Robert Kurek (Vedoucí sekce) | rrkurek@poczta.onet.pl | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  arIng. Hovorková Valentová Vladimíra | vladimira.valentova@tul.cz | Technická univerzita v Liberci
  arProf. Martina Zschock | mzschocke@hs-zigr.de | Hochschule Zittau/Görlitz
  arProf. Dr. Peter E. Harland | harland@ihi-zittau.de | Internationales Hochschulinstitut Zittau
  arDoc.Ing.Jan Skrbek Dr. | jan.skrbek@tul.cz | Technická univerzita v Liberci 
  ardr Jerzy Ładysz | Jerzy.Ladysz@ue.wroc.pl | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  Členové sekce - Technika a komunikace

  arProf. Ing. Jaroslav Hyžík (Vedoucí sekce) | jaroslav.hyzik@tul.cz | Technická univerzita v Liberci
  arIng. Pavel Jirman | jirman@glass.cz | Technická univerzita v Liberci
  ardr Marcin Pełka | marcin.pelka@ue.wroc.pl | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  arProf. Dr.-Ing. Frank Worlitz | f.worlitz@hs-zigr.de | Hochschule Zittau/Görlitz

  Členové sekce - Vzdělávání, kultura a historie

  arPaedDr. Jitka Jursová, Ph. D. (Vedoucí sekce) | jitka.jursova@tul.cz | Technická univerzita v Liberci
  ardoc. PhDr.Tomáš Kasper, Ph.D. | tomas.kasper@tul.cz | Technická univerzita v Liberci
  arProf.Dr. Matthias-Theodor Vogt | vogt@kultur.org | Hochschule Zittau/Görlitz
  arprof. Zbigniew Przybyła | zbigniew.przybyla@ue.wroc.pl 

  Členové sekce - Zdravotnictví, sociální problémy 

  arProf. Dr hab. N. Med. Zbigniew Domosławski | rozanek@kk.jgora.pl | Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
  arMgr. Jan Jihlavec, DiS. | jan.jihlavec@tul.cz | Technická univerzita v Liberci
  arMarzena Pełczyńska, M.D., Ph. D. | pelczynscy@gmail.com | Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
  arProf. Dr. phil. Silke Hetzer (Vedoucí sekce) | shetzer@hs-zigr.de | Hochschule Zittau / Görlitz
  arDoc. Ing. Jiří Vacek, CSc. | jiri.vacek@tul.cz | Technická univerzita v Liberci

 • Redakční rada

  Šéfredaktor:

  arprof. Ing. Pavel Mokrý, Ph.D. | Technická univerzita v Liberci, Ústav mechatroniky a technické informatiky | pavel.mokry@tul.cz  

  Zástupce šéfredaktora:

  arprof. Ing.  Miroslav Žižka, Ph.D. | Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta | miroslav.zizka@tul.cz  

  Výkonná redaktorka:

  arPaedDr. Helena Neumannová, Ph. D. | Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta  helena.neumannova@tul.cz 

  Ostatní členové:

  arPaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta | andras@pf.jcu.cz  
  ardoc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. | Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně - humanitní a pedagogická | tomas.kasper@tul.cz 
  arprof. Ing. Jiří Militký, CSc. | Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní | jiri.militky@tul.cz 
  ardoc. Ing. Iva Petríková, Ph.D. | Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní | iva.petrikova@tul.cz 
  ardoc. Dr. Ing. Miroslav Plevný | Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická | plevny@fek.zcu.cz 
  ardoc. Ing. Petr Šidlof, Ph.D. | Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky | petr.sidlof@tul.cz 
  arDr. Eckhard Burkatzki | TU Dresden/IHI Zittau, Katedra sociálních věd | eckhard.burkatzki@tu-dresden.de 
  arProf. Dr.- Ing. Frank Hentschel | Hochschule Zittau / Görlitz, Katedra strojírenství | FHentschel@hs-zigr.de 
  ar Prof. Dr. phil. PhDr. (MU Brno) Annette Muschner | Hochschule Zittau / Görlitz, Fakulta managementu a kulturních věd | a.muschner@hs-zigr.de 
  ar dr Piotr Gryszel | Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną | pgryszel@ae.jgora.pl 
  ar prof. UE dr hab. Elżbieta Sobczak | Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii Zarządzania i Turystyki | elzbieta.sobczak@ue.wroc.pl 
  ar prof. UE dr hab. Grażyna Węgrzyn | Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii Zarządzania i Turystyki | grazyna.wegrzyn@ue.wroc.pl 

   

  (c) ACC - Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa

  Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa
  Nysa Fond mikroprojektů v rámci OPPS 2007-2013 Cíl 3 (ČR-Polsko) v Euroregionu Nisa CZ.3.22/3.3.01/09.01212