News

Nabídka kurzu „Základy hornolužické srbštiny“

Prostřednictvím Akademického koordinačního střediska nabízíme studentům TUL možnost navštěvovat jazykový kurz „Základy hornolužické srbštiny“.

Kurz v rozsahu 24 hodin se uskuteční v průběhu ZS v období 1. 11. – 15. 12. 2014.

Bližší informace

Přihláška

(c) ACC - The Academic Coordination Centre in Euroregion Nisa

The project was cofinanced from the ERDF via the Euroregion Nisa.
The Fund of microprojects within the Cross-Border Cooperation Programmes 2007-2013 Priority 3 (CR-Poland) in the Euroregion Nisa CZ.3.22/3.3.01/09.01212