Aktualności

Projekt - Współpraca szkół wyższych na rzecz zrównoważonego rozwoju polsko - czeskiego pogranicza

Celem projektu jest uwrażliwienie studentów obu szkół wyższych na problemy przedsiębiorstw regionalnych w obszarze przygranicza. W ramach wspólnych warsztatów i wyjazdów studyjnych do gospodarstw rolnych i małych firm regionalnych, studenci będą mieli możliwość zapoznania się z ekonomicznymi i kulturowymi warunkami funkcjonowania przedsiębiorstw regionalnych w obszarze przygranicza. Tematyka warsztatu będzie się koncentrować na roli produktów regionálních i sposobach ich dystrybucji oraz znaczeniu małych firm i przedsiębiorstw rodzinnych.

Czas trwania projektu: 1. 10. 2016 - 31. 7. 2017
WWW: http://spolupracevs.tul.cz

Zaproszenie na warsztaty

10
11
12
13
14
16
17
18
2
3
4
5
6
7
8
9
P1080604
P1080605
P1080609
P1080610
P1080616
x

(c) ACC - Akademickie Centrum Koordynacyjne w Euroregionie Nysa

Projekt został dofinansowany ze środków EFRR za pośrednictwem Euroregionu Nisa
Nysa Fundusz Mikroprojektów w ramach POWT 2007-2013 (Czechy - Polska) w Euroregionie Nysa CZ.3.22/3.3.01/09.01212