Aktuality

Cena Euroregionu Nisa 2017

Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás srdečně pozvat k slavnostnímu vyhodnocení vynikající přeshraniční spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2016/2017.

Informace Přihláška Pozvánka + program

(c) ACC - Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa
Nysa Fond mikroprojektů v rámci OPPS 2007-2013 Cíl 3 (ČR-Polsko) v Euroregionu Nisa CZ.3.22/3.3.01/09.01212