Aktuality

Gratulujeme vítězům soutěže Cena ERN 2015!

Dne 13. ledna 2016 převzali ve Zhořelci svá ocenění vítězové studentské kategorie „Cena ERN 2015". Přihlášení studenti se umístili v tomto pořadí:

 1. Stephan STREHLER, Alexander PREUß, Maciel KRZAN – HS Zittau/Görlitz: 
  Přeshraniční studentská pracovní skupina oboru Informatika „IT-studenti”„ Přeshraniční studentská pracovní skupina oboru Informatika IT-studenti”
  Grenzüberschreitende studentische deutsch-polnische Arbeitsgemeinschaft „Schüler- IT”  des Fachbereiches Informatik der Hochschule Zittau/Görlitz”
  „Transgraniczne studenckie koło pracownicze "Schüler-IT" Wydziału Infomatyki Wyższej Szkoły Zittau/Görlitz/ 
 2. PAVEL JÄGER, Mgr. KLÁRA ALTOVÁ – FP Technická univerzita v Liberci,         
  „COOLtour – popularizační web pro díla regionálních výtvarníků“. 
  „COOLtour – Verbreitungsplattform für Werke regionaler Künstler“.
  "COOLtour – popularyzatorskie strony prac regionalnych artystów“
 3. Tomasz KWIATKOWSKI – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze:
  „Moje domovina Jelenia Góra“
  „Meine Heimat Jelenia Góra”
  „Moja Mała Ojczyzna Jelenia Góra”
  Aleksander MATYJEWICZ– Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze:
  „Úloha sportu při vytváření image Jeleniohorského kraje“
  „Die Rolle des Sports bei der Imagegestaltung des Bezirks Jelenia Góra“
  „Rola sportu w kształtowaniu wizerunku powiatu jeleniogórskiego”
  Kornel MUSIAŁ – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
  „Narkotika a Ty“
  „Narkotika und Du“
  „Narkotyki i Ty”

Gratulujeme!

Pozvánka

Daniela Kalajcidisová, Jan Honců
P1070205
P1070206
P1070207
P1070211
P1070228
P1070238
P1070241
P1070242
P1070250
P1070254
P1070261
P1070276
P1070277

Altova
Jager
Krzan
Kwiatkowski
Matyjewicz
Musial
Preuss
Strehler

(c) ACC - Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa
Nysa Fond mikroprojektů v rámci OPPS 2007-2013 Cíl 3 (ČR-Polsko) v Euroregionu Nisa CZ.3.22/3.3.01/09.01212