Aktuality

PREZENTACE STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ – Cíl 3/ Ziel 3

Vážené dámy, vážení pánové,
studující z TU Chemnitz, TU v Liberci a Univerzity Jana Evangelisty Purkyne v Ústí nad Labem vyvinuli v rámci projektu Cíl 3 „Príhranicí 2.0" ve smíšených česko-nemeckých týmech inovativní nápady pro cesko-saské príhranicí. Tématický rozsah sahá od vzdelání a sociálních vztahu, životního prostredí a kultury až po cestovní ruch. Tyto studentské projekty budou nyní predstaveny i v okresu Görlitz, a sice ve středu, 18. února 2015 v 15 hodin ve velkém sále Úradu zemského rady (Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz).

Pozvánka - PDF

ACC JOURNAL je opět v databázi Rady pro vědu, výzkum, vývoj a inovace (RIV)

ACCjournal2014-C-1-1ACC JOURNAL je mezinárodní vědecký časopis, který vznikl v roce 2009. Vydavatelem je Technická univerzita v Liberci. Na jeho tvorbě se podílí čtyři vysoké školy sdružené 
v Akademickém koordinačním středisku v Euroregionu Nisa (ACC). Ročně vycházejí obvykle tři čísla.

Od roku 2015 je ACC JOURNAL v databázi Rady pro vědu, výzkum, vývoj a inovace (RIV) – na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice.

Více informací zde: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=733439

Gratulujeme vítězům soutěže Cena ERN 2014!

V úterý  9. 12. 2014 převzali v Galerii v Liberci svá ocenění vítězové studentské kategorie
„Cena ERN 2014". Přihlášení studenti se umístili v tomto pořadí:

  1. Bill POTTHARST- Hochschule Zittau/Görlitz
  2. Jiří VANĚČEK - Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta
  3. Paweł GLUZA  - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
  4. Tereza SVOBODOVÁ - Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

Více k tomuto na: http://tuni.tul.cz/rubriky/udalosti/id:70651

Gratulujeme!

1. Bill Pottharst (Medium)
2. Jiří Vaněček (Medium)
3. Paweł Gluza (Medium)
4 (Medium)
5 (Medium)
6 (Medium)

MLADÍ VĚDCI 2014

Pozvánka na slavnostní předávání Cen Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2014 
Úterý 9. prosince 2014, 18:00, Oblastní galerie v Liberci

(c) ACC - Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa
Nysa Fond mikroprojektů v rámci OPPS 2007-2013 Cíl 3 (ČR-Polsko) v Euroregionu Nisa CZ.3.22/3.3.01/09.01212