Aktuality

PREZENTACE STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ – Cíl 3/ Ziel 3

Vážené dámy, vážení pánové,
studující z TU Chemnitz, TU v Liberci a Univerzity Jana Evangelisty Purkyne v Ústí nad Labem vyvinuli v rámci projektu Cíl 3 „Príhranicí 2.0" ve smíšených česko-nemeckých týmech inovativní nápady pro cesko-saské príhranicí. Tématický rozsah sahá od vzdelání a sociálních vztahu, životního prostredí a kultury až po cestovní ruch. Tyto studentské projekty budou nyní predstaveny i v okresu Görlitz, a sice ve středu, 18. února 2015 v 15 hodin ve velkém sále Úradu zemského rady (Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz).

Pozvánka - PDF

ACC JOURNAL je opět v databázi Rady pro vědu, výzkum, vývoj a inovace (RIV)

ACCjournal2014-C-1-1ACC JOURNAL je mezinárodní vědecký časopis, který vznikl v roce 2009. Vydavatelem je Technická univerzita v Liberci. Na jeho tvorbě se podílí čtyři vysoké školy sdružené 
v Akademickém koordinačním středisku v Euroregionu Nisa (ACC). Ročně vycházejí obvykle tři čísla.

Od roku 2015 je ACC JOURNAL v databázi Rady pro vědu, výzkum, vývoj a inovace (RIV) – na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice.

Více informací zde: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=733439

Gratulujeme vítězům soutěže Cena ERN 2014!

V úterý  9. 12. 2014 převzali v Galerii v Liberci svá ocenění vítězové studentské kategorie
„Cena ERN 2014". Přihlášení studenti se umístili v tomto pořadí:

  1. Bill POTTHARST- Hochschule Zittau/Görlitz
  2. Jiří VANĚČEK - Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta
  3. Paweł GLUZA  - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
  4. Tereza SVOBODOVÁ - Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

Více k tomuto na: http://tuni.tul.cz/rubriky/udalosti/id:70651

Gratulujeme!

1. Bill Pottharst (Medium)
2. Jiří Vaněček (Medium)
3. Paweł Gluza (Medium)
4 (Medium)
5 (Medium)
6 (Medium)

MLADÍ VĚDCI 2014

Pozvánka na slavnostní předávání Cen Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2014 
Úterý 9. prosince 2014, 18:00, Oblastní galerie v Liberci

Rektor TUL převzal funkci prezidenta ACC

Rektor TUL, profesor Zdeněk Kůs, je od pondělí 10. listopadu prezidentem Akademického koordinačního střediska (ACC). Funkci převzal na zasedání prezidia ACC od rektora Hochschule Zittau/Görlitz, profesora Friedricha Albrechta, kterému skončilo tříleté funkční období.

Helena Neumannová představuje činnost ACC
Profesor Friedrich Albrecht (vpravo)
Prorektorka Jandová informuje o internacionalizaci na TUL
Rektor TUL převzal funkci prezidenta ACC
Zástupci TUL na zasedání prezidia ACC

(c) ACC - Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa
Nysa Fond mikroprojektů v rámci OPPS 2007-2013 Cíl 3 (ČR-Polsko) v Euroregionu Nisa CZ.3.22/3.3.01/09.01212