News

Good news for authors:

erihplus
ACC JOURNAL has been included in the international database ERIH PLUS since 2016!

Congratulations to This Year’s ERN 2015 Award Winners 2015!

On 13. January 2016 the "ERN 2015 Awards" were presented to the winners in the student category of the competition in Zgorzelec. The contestants placed in the following order:

 1. Stephan STREHLER, Alexander PREUß, Maciel KRZAN – HS Zittau/Görlitz: 
  „Přeshraniční studentská pracovní skupina oboru Informatika „IT-studenti”„ Přeshraniční studentská pracovní skupina oboru Informatika IT-studenti”
  Grenzüberschreitende studentische deutsch-polnische Arbeitsgemeinschaft „Schüler- IT” des Fachbereiches Informatik der Hochschule Zittau/Görlitz” 
  „Transgraniczne studenckie koło pracownicze "Schüler-IT" Wydziału Infomatyki Wyższej Szkoły Zittau/Görlitz/ 
 2. PAVEL JÄGER, Mgr. KLÁRA ALTOVÁ – FP Technická univerzita v Liberci,         
  „COOLtour – popularizační web pro díla regionálních výtvarníků“. 
  „COOLtour – Verbreitungsplattform für Werke regionaler Künstler“.
  "COOLtour – popularyzatorskie strony prac regionalnych artystów“
 3. Tomasz KWIATKOWSKI – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze:
  „Moje domovina Jelenia Góra“
  „Meine Heimat Jelenia Góra”
  „Moja Mała Ojczyzna Jelenia Góra”</>
  Aleksander MATYJEWICZ– Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze:
  „Úloha sportu při vytváření image Jeleniohorského kraje“
  „Die Rolle des Sports bei der Imagegestaltung des Bezirks Jelenia Góra“
  „Rola sportu w kształtowaniu wizerunku powiatu jeleniogórskiego”
  Kornel MUSIAŁ – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
  „Narkotika a Ty“
  „Narkotika und Du“
  „Narkotyki i Ty”

Congratulation!

Invitation

Daniela Kalajcidisová, Jan Honců
P1070205
P1070206
P1070207
P1070211
P1070228
P1070238
P1070241
P1070242
P1070250
P1070254
P1070261
P1070276
P1070277

Altova
Jager
Krzan
Kwiatkowski
Matyjewicz
Musial
Preuss
Strehler

Presidium 2015

Jelenia Góra - 26. 11. 2015

1
2
3
4
5
6

(c) ACC - The Academic Coordination Centre in Euroregion Nisa

The project was cofinanced from the ERDF via the Euroregion Nisa.
The Fund of microprojects within the Cross-Border Cooperation Programmes 2007-2013 Priority 3 (CR-Poland) in the Euroregion Nisa CZ.3.22/3.3.01/09.01212