Aktualności

Gratulujemy laureatom konkursu Nagroda ERN 2015!

13. 1.2016 r. wręczono nagrody zwycięzcom studenckiej kategorii „Nagrody ERN 2015". Zgłoszeni studenci zajęli następujące miejsca:

 1. Stephan STREHLER, Alexander PREUß, Maciel KRZAN – HS Zittau/Görlitz: 
  „Přeshraniční studentská pracovní skupina oboru Informatika „IT-studenti”„ Přeshraniční studentská pracovní skupina oboru Informatika IT-studenti”
  Grenzüberschreitende studentische deutsch-polnische Arbeitsgemeinschaft „Schüler- IT” des Fachbereiches Informatik der Hochschule Zittau/Görlitz” 
  „Transgraniczne studenckie koło pracownicze "Schüler-IT" Wydziału Infomatyki Wyższej Szkoły Zittau/Görlitz/ 
 2. PAVEL JÄGER, Mgr. KLÁRA ALTOVÁ – FP Technická univerzita v Liberci,         
  „COOLtour – popularizační web pro díla regionálních výtvarníků“. 
  „COOLtour – Verbreitungsplattform für Werke regionaler Künstler“.
  "COOLtour – popularyzatorskie strony prac regionalnych artystów“
 3. Tomasz KWIATKOWSKI – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze:
  „Moje domovina Jelenia Góra“
  „Meine Heimat Jelenia Góra”
  „Moja Mała Ojczyzna Jelenia Góra”</>
  Aleksander MATYJEWICZ– Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze:
  „Úloha sportu při vytváření image Jeleniohorského kraje“
  „Die Rolle des Sports bei der Imagegestaltung des Bezirks Jelenia Góra“
  „Rola sportu w kształtowaniu wizerunku powiatu jeleniogórskiego”
  Kornel MUSIAŁ – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
  „Narkotika a Ty“
  „Narkotika und Du“
  „Narkotyki i Ty”

Gratulujemy!

Zaproszenie

Daniela Kalajcidisová, Jan Honců
P1070205
P1070206
P1070207
P1070211
P1070228
P1070238
P1070241
P1070242
P1070250
P1070254
P1070261
P1070276
P1070277

Altova
Jager
Krzan
Kwiatkowski
Matyjewicz
Musial
Preuss
Strehler

Prezydium 2015

Jelenia Góra - 26. 11. 2015

1
2
3
4
5
6

(c) ACC - Akademickie Centrum Koordynacyjne w Euroregionie Nysa

Projekt został dofinansowany ze środków EFRR za pośrednictwem Euroregionu Nisa
Nysa Fundusz Mikroprojektów w ramach POWT 2007-2013 (Czechy - Polska) w Euroregionie Nysa CZ.3.22/3.3.01/09.01212