Aktuality

YOUNG SCIENTIST 2016 - mezinárodní konference studentů a doktorandů vysokých škol v Euroregionu Nisa

Daniela Kalajcidisová, Jan Honců
P1070205
P1070206
P1070207
P1070211
P1070228
P1070238
P1070241
P1070242
P1070250
P1070254
P1070261
P1070276
P1070277

Gratulujeme vítězům soutěže Cena ERN 2015!

Dne 13. ledna 2016 převzali ve Zhořelci svá ocenění vítězové studentské kategorie „Cena ERN 2015". Přihlášení studenti se umístili v tomto pořadí:

 1. Stephan STREHLER, Alexander PREUß, Maciel KRZAN – HS Zittau/Görlitz: 
  Přeshraniční studentská pracovní skupina oboru Informatika „IT-studenti”„ Přeshraniční studentská pracovní skupina oboru Informatika IT-studenti”
  Grenzüberschreitende studentische deutsch-polnische Arbeitsgemeinschaft „Schüler- IT”  des Fachbereiches Informatik der Hochschule Zittau/Görlitz”
  „Transgraniczne studenckie koło pracownicze "Schüler-IT" Wydziału Infomatyki Wyższej Szkoły Zittau/Görlitz/ 
 2. PAVEL JÄGER, Mgr. KLÁRA ALTOVÁ – FP Technická univerzita v Liberci,         
  „COOLtour – popularizační web pro díla regionálních výtvarníků“. 
  „COOLtour – Verbreitungsplattform für Werke regionaler Künstler“.
  "COOLtour – popularyzatorskie strony prac regionalnych artystów“
 3. Tomasz KWIATKOWSKI – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze:
  „Moje domovina Jelenia Góra“
  „Meine Heimat Jelenia Góra”
  „Moja Mała Ojczyzna Jelenia Góra”
  Aleksander MATYJEWICZ– Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze:
  „Úloha sportu při vytváření image Jeleniohorského kraje“
  „Die Rolle des Sports bei der Imagegestaltung des Bezirks Jelenia Góra“
  „Rola sportu w kształtowaniu wizerunku powiatu jeleniogórskiego”
  Kornel MUSIAŁ – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
  „Narkotika a Ty“
  „Narkotika und Du“
  „Narkotyki i Ty”

Gratulujeme!

Pozvánka

Daniela Kalajcidisová, Jan Honců
P1070205
P1070206
P1070207
P1070211
P1070228
P1070238
P1070241
P1070242
P1070250
P1070254
P1070261
P1070276
P1070277

Altova
Jager
Krzan
Kwiatkowski
Matyjewicz
Musial
Preuss
Strehler

(c) ACC - Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa
Nysa Fond mikroprojektů v rámci OPPS 2007-2013 Cíl 3 (ČR-Polsko) v Euroregionu Nisa CZ.3.22/3.3.01/09.01212