Aktuality

Mezinárodní konference ACC 2015

Pozvánka CZ, DE

CD z konference - CZ, DE

01 rektor HS ZiGr Prof. F. Albrecht
02 prorektorka TUL  doc. Sona Jandova
03 Konzulka CR v Drazdanech  Ing.Eva Reinohlova
04 konzul SRN ve Wroclawi Dr.G.Zeitz
05 ucastnici konference
06 ucastnici konference

9th International Conference of Young Scientists 2015

Young Scientists 2015-1
   
P1060068
P1060072
P1060076
P1060077
P1060082
P1060084
P1060089
P1060090
P1060095
P1060097
P1060100
P1060103
P1060104

Index Copernicus International

Od roku 2015 je časopis v databázi Rady pro vědu, výzkum, vývoj a inovace (Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice) hodnocených v RIVu a je registrován v mezinárodní databázi Index Copernicus International.

logo ic 300px Small

PREZENTACE STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ – Cíl 3/ Ziel 3

Vážené dámy, vážení pánové,
studující z TU Chemnitz, TU v Liberci a Univerzity Jana Evangelisty Purkyne v Ústí nad Labem vyvinuli v rámci projektu Cíl 3 „Príhranicí 2.0" ve smíšených česko-nemeckých týmech inovativní nápady pro cesko-saské príhranicí. Tématický rozsah sahá od vzdelání a sociálních vztahu, životního prostredí a kultury až po cestovní ruch. Tyto studentské projekty budou nyní predstaveny i v okresu Görlitz, a sice ve středu, 18. února 2015 v 15 hodin ve velkém sále Úradu zemského rady (Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz).

Pozvánka - PDF

(c) ACC - Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa
Nysa Fond mikroprojektů v rámci OPPS 2007-2013 Cíl 3 (ČR-Polsko) v Euroregionu Nisa CZ.3.22/3.3.01/09.01212